KAČIUKAS KONTEINERYJE

Greitomis išsiruošiau į darbą,
Stabtelėjau prie konteinerių, greitomis,
Po juos knaisiojosi kažkokia močiutė,
Atsidariau savo mašinos langą,
Švystelėjau savo šiukšles,
Į vieną tų konteinerių,
Greitomis.

“Nemesk, vaikeli, šitaip.
Kačiukus užmuši.”

Kartais tuose konteineriuose būna maži kačiukai,
Jie ten šiukšles ėda,
Knisasi už gyvybę.

Kartais mano greitomis paleistos šiukšlės,
Nukrinta ant to kačiuko galvos,
Ir jis nebesiknisa.

O aš lieku,
Tebesiknisu,
Greitomis.

O juk knisosi tenai ir močiutė,
Ar nepritrėškė mano šiukšlės ir jos?

Nežinau,
Nepastebėjau,
Nemačiau kačiuko,
Ir močiutės nemačiau,
Nemačiau kas buvo toliau,
Juk aš visada “greitomis”.

Bet juk kačiukas čia nė prie ko,
Ir močiutė tik simbolis.

Visuomenės dialogas…

 

“Šuniška istorija”

Aš bedalis, benamis, šuva skeltanagis,
Klajojau po didelį miestą,
Ir rūškaną, tamsų ir šlykščiai vulgarų,
Banalų ir pilką, beprasmiškai piktą,
Po miestą gražiausią šviesiausią ir tyrą,
Ir giedrą, ir skaistų, žaismingą kaip vaikas,
Klajojau tom gatvėm, ieškojau namų,
Tik tokių, kuriems manęs reiktų… be skylėtų stogų,
[žiūrėti visą]

“Rūpestis”

Man rūpi,
Kad jai rūpi,
Kol dar rūpi.
[žiūrėti visą]

“Laukimas”

Aš Tavęs lauksiu, lauksiu…
O Tu neateisi,
Užtat ateis ruduo,
O po rudens žiema,

Nors nei vieno nei kito nelauksiu,
Lauksiu tik tai Tavęs,
[žiūrėti visą]

“Mano širdies tūris”

Kas aš esu…?
Kas aš esu…?
Kas aš esu…?
Aš begalybė kitoniškų minčių,
Aš sudarytas iš žvaigždžių…
Iš debesų, iš paukščių, smėlio kopų, vandenų…
Manyje telpa viskas…
[žiūrėti visą]

“Meilė – amžina, neištikima kekšė”

Aš piktas ant meilės dėl jos efimeriškumo.
Dėl to, kad toks didingas jausmas yra toks niekšiškas drįsdamas būti laikinas.
Ji per daug didinga laikinumui, kad galima būtų tai pateisinti.
Šypsausi su panieka šitai geidulių emocijos išraiškai vardu meilė..
Meile, Tu esi kekšė!
[žiūrėti visą]

“Apsireiškimas”

Ir sušlamėjo ji medžių šakose,
Kartu su lapais,
Lingavo su smilgomis ir žole,
Bangavo ramiu ežero paviršiumi,
Jaučiau draikstantis ją savo plaukuose,
Ji buvo švelnus pavasario vėjas,
Ir mes kalbėjomės tyliai,
[žiūrėti visą]

“Negimę žodžiai”

Man ašaros tyliai riedėjo,
Riedėjo srauniai ir tylėjo,
O žodžiai nieko nežadėjo,
Tik ašaros tekėjo…
Tyliai, tyliai…
Prakeiktos nebylės…
[žiūrėti visą]

 

Mano įgarsinti kitų poetų tekstai

 

 

 

Advertisements